Home
Beste bezoeker,


Van harte welkom op de vernieuwde website van Open Vld Lebbeke.

De site is bestemd voor iedereen die op de hoogte wenst te blijven van al onze activiteiten.
U kan hier ook kennis maken met de visie van onze partij en met de mensen achter deze visie.
 
Wij willen ook graag luisteren naar uw opmerkingen, bezorgdheden en suggesties, dus aarzel niet om ons te contacteren.

Wij zijn er voor u!
  
 Uw Open Vld Lebbeke team 

Freya geeft meer uitleg over de campagne: "ik hou van mama, ze hoeft niet perfect te zijn"

Geplaatst 10 okt. 2016 00:20 door Ann Doran   [ 10 okt. 2016 00:37 bijgewerkt ]

Freya schenkt 1590,56euro aan Het Kinderkankerfonds

Geplaatst 7 okt. 2016 00:37 door Ann Doran

Lebbeke - Vlaams volksvertegenwoordiger Freya Saeys (Open VLD) organiseerde in cc De Biekorf een familiebarbecue ten voordele van het Kinderkankerfonds. Meer dan driehonderd mensen tekenden present. De organisatoren konden 1.590,56 euro overmaken aan het fonds.

"Ik ben bijzonder tevreden over de opbrengst van ons initiatief", zegt Freya Saeys."Met dit bedrag hopen we een lichtpuntje te creëren in de schoot van de gezinnen die geconfronteerd worden met kinderkanker."
Professor Yves Benoit van het Kinderkankerfonds toonde zoch bijzonder blij met het Lebbeekse initiatief. "Op dit moment zijn we bezig met een nieuw initiatief: Studio Nona. Het biedt spelbegeleiding aan huis, zodat zwaar zieke kinderen even kunnen ontsnappen aan hun ziekte. De opbrengst van de actie laat ons toe hen even weer kind te laten ziin."


Trots en tevreden met Freya haar goede rapport!

Geplaatst 6 okt. 2016 02:24 door Ann Doran   [ 6 okt. 2016 02:35 bijgewerkt ]

Geïdentificeerd: de parlementsleden 'die niks doen'

'In het Vlaams Parlement heb je mensen die hard werken en mensen die niets doen', zei voorzitter Jan Peumans (N-VA) aan het begin van het parlementaire jaar. De Tijd nam de proef op de som en ging na wie de ijverigste parlementsleden zijn en welke parlementsleden het minst productief zijn.

Wil je weten hoe onze eigen Freya Saeys scoort bij deze proef?  Kijk dan snel op:

http://multimedia.tijd.be/vlaamsparlement/Een op de drie in gezinsopvang haalt bezettingsgraad niet blijkt uit vraag van Freya Saeys

Geplaatst 6 okt. 2016 02:21 door Ann Doran

In de sector van de gezinsopvang, de vroegere onthaalouders, komen veel initiatieven die werken met inkomenstarief niet aan de minimale bezettingsgraad die de overheid vraagt. Zo kwam in 2015 één op de drie niet aan de gevraagde 75 procent. Aan wie de norm niet haalt, is gevraagd een actieplan op te stellen. Blijft men onder de norm, dan volgen er sancties. Zo blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een vraag van Vlaams parlementslid Freya Saeys (Open VLD).

Het nieuwe decreet kinderopvang trok voor organisatoren van kinderopvang die een inkomensgerelateerde ouderbijdrage aanrekenen de verplichte bezettingsgraad gefaseerd op. Voor 2015 moest een bezettingsgraad van 75 procent worden gehaald, voor 2016 wordt dat 80 procent.

Maar uit de cijfers blijkt dat veel organisatoren in de gezinsopvang, de nieuwe naam voor de onthaalouders, die norm niet halen. “Bij gezinsopvang haalt 65,7 procent van de subsidiegroepen (157 van de 239) de minimumbezetting van 75 procent in 2015”, aldus Vandeurzen. Dat betekent dus dat in 2015 één op de drie niet aan de gevraagde minimale bezettingsgraad kwam.

Actieplan

Aan de organisatoren die de norm niet haalden, is gevraagd een actieplan op te stellen. Dat plan moet hen helpen om dit jaar wél de verhoogde norm van 80 procent te halen. “Als men voor 2016 de norm nog niet haalt (dat zal pas zichtbaar kunnen zijn vanaf april 2017), dan start het handhavingsproces”, aldus Vandeurzen.

Lukt het een organisator niet om de minimumnorm te halen, dan kan bijvoorbeeld de subsidieerbare capaciteit verminderd worden tot op het niveau waarmee de organisator wel de vereiste bezettingsgraad haalt.

Open VLD-politica Freya Saeys is alvast niet verrast door het cijfer: “We wisten al langer dat diensten voor gezinsopvang het moeilijk hebben om voldoende onthaalouders te vinden. Deze cijfers tonen aan dat er dringend nood is aan een toekomstvisie voor de gezinsopvang. Minister Vandeurzen is daar volop mee bezig en ik kijk er met interesse naar uit”.

Nieuwe inwoners van Lebbeke krijgen een warm welkom.

Geplaatst 6 okt. 2016 02:14 door Ann Doran

Het gemeentebestuur van Lebbeke zorgde voor een feestelijke ontvangst voor de nieuwe inwoners. Iedereen die tussen maart en midden augustus nieuw in Lebbeke komen wonen is, was hiervoor uitgenodigd. In de raadszaal van het gemeentehuis van Lebbeke kregen ze een warm onthaal. "Het is traditie om onze nieuwe inwoners een warm welkom te heten", zegt burgemeester François Saeys. "We geven hen op dat moment alle mogelijke info om wegwijs te raken in de gemeente en de dienstverlening hier. Natuurlijk hoort er ook een gezellige receptie bij."

Bedankt iedereen!

Geplaatst 5 jul. 2016 01:15 door Ann Doran

Langs deze weg wenst Open VLD iedereen te bedanken die een boekentas, zwemzak of brooddoos is komen afgeven.
Jullie massale opkomst tijdens de ophaalmomenten in Wieze en Lebbeke heeft ook dit jaar voor een gigantische hoeveelheid aan schoolspullen gezorgd. 

Bedankt!

Freya ontvangt vrienden van Open Vld Lebbeke in het Vlaams Parlement

Geplaatst 26 mei 2016 01:28 door Ann Doran   [ 26 mei 2016 02:34 bijgewerkt ]

Vrienden van Open Vld Lebbeke kwamen op bezoek in het Vlaams Parlement.
Na een gezamenlijke lunch ging de rondleiding van start doorheen het Vlaams Parlement en het aanpalend Huis van de Vlaamse Volksvertegenwoordigers.  Hierbij werd de werking, de geschiedenis en de architectuur van het gebouw uitgelegd.  Uiteraard was de rondleiding doorspekt met politieke weetjes en anekdotes.  De rondleiding werd dan ook als leerrijk ervaren.


MINISTER ZOEKT NIEUWE LOCATIE VOOR TOERISTISCH BORD LANGS E17

Geplaatst 29 apr. 2016 03:02 door Ann Doran   [ 29 apr. 2016 03:02 bijgewerkt ]

Infobord promoot Scheldeland in Waasland

Aan de afrit Lokeren op de E17 werd het bord Scheldeland geplaatst, met daarop het stadhuis van Dendermonde. - Foto Geert De Rycke

Aan de afrit Lokeren op de E17 werd het bord Scheldeland geplaatst, met daarop het stadhuis van Dendermonde. - Foto Geert De Rycke

Dendermonde prijkt voor het eerst op een toeristisch infobord langs onze snelwegen. Alleen zijn de foto's van de Ros Beiaardstad te bewonderen in het Waasland, net voor de afrit Lokeren op de E17. "Onbegrijpelijk", zegt volksvertegenwoordiger Freya Saeys, die er ook op aandringt om een bord langs de E40 te plaatsen. Minister Ben Weyts zoekt naar een oplossing.

Een tijdje geleden werd beslist om de typische bruine toeristische infoborden langs de snelwegen te vervangen door nieuwe exemplaren. Omdat ook het Scheldeland een erkende toeristische regio is, moest ook dat gebied aangeduid worden. Op die manier komt ook Dendermonde voor het eerst in beeld, met een beeld van het belfort en stadhuis als specifieke verwijzing naar het Unesco-Werelderfgoed in de Ros Beiaardstad. Alleen staat er langs de E40 nog steeds geen bord Scheldeland. "In tegenstelling tot andere regio's, zoals de Kust, Vlaamse Ardennen en Kempen, lijkt het Scheldeland hier geen recht op te hebben", zegt volksvertegenwoordiger Freya Saeys uit Lebbeke, die minister Ben Weyts hierover het vuur aan de schenen legde. "Na twaalf jaar discussiëren en verschillende adviezen is dit dossier plots afgesloten, zonder toeristisch bord."

Advies

Het is het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse Overheid dat verantwoordelijk is voor de productie en plaatsing van de borden. "In andere toeristische regio's lukt dat blijkbaar wel", stelt Saeys vast. "Toerisme Oost-Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen hebben voor Scheldeland elk op hun beurt een advies aan Wegen en Verkeer doorgegeven, maar telkens zonder gevolg."

Al prijkt er ondertussen wel een toeristisch bord Scheldeland langs de E17 in Lokeren. "Nu staat er dus een bord Scheldeland in het 'Waasland'. Niet te begrijpen", zegt Saeys. "AWV heeft dus na twaalf jaar discussiëren ook geen rekening gehouden met voorstellen van locatie. Met als gevolg dat langs de E17 borden foutief staan." Saeys dringt er bij Weyts op aan om een nieuwe locatie voor het infobord langs de E17 te zoeken. "Bijvoorbeeld op de plek die eerder gesuggereerd werd door Toerisme Oost-Vlaanderen", klinkt het. "En er moet een bord langs de E40 komen, net zoals in andere toeristische regio's."

Verkeerswisselaar

Minister Weyts vraagt zijn administraties om naar een oplossing te zoeken. "Waar al toeristische borden stonden, werden die vervangen", zegt hij. "Maar we hebben geen nieuwe locaties gezocht. Daarom dat er langs de E40 geen bord Scheldeland staat. Voor de E17 is een nieuwe locatie vinden niet eenvoudig. Als het toeristische bord meer centraal in het Scheldeland staat, moet dat vanaf de grens Lochristi en Destelbergen in de richting van Gent. Het volgende toeristische bord dat de stad Gent aanduidt, staat dan amper vier kilometer verder. Dat is voor bestuurders een interval van amper twee minuten. Bovendien situeert zich dit vlak bij de verkeerswisselaar E17/R4, waar de berm zich niet leent tot zo'n constructies. Maar ik vraag alsnog aan de administratie om verder naar een oplossing te zoeken."

Halfweg deze legislatuur staan we even stil bij de stand van zaken bij het OCMW

Geplaatst 21 apr. 2016 01:54 door Ann Doran   [ 21 apr. 2016 01:56 bijgewerkt ]

 
Nu we halfweg de legislatuur zijn leek het ons opportuun om even stil te staan bij wat er de afgelopen 3 jaren bestuur reeds is gebeurd.   Jullie zullen het met ons eens zijn, het is heel wat en daar zijn we trots op.
 
  1. De bouw van de 34 bejaardenflats op de OCMW-site is gestart in 2014, de finalisering van dit project zal eind 2016 gebeuren.
  2. In het kader van de vluchtelingencrisis is er een lokaal opvanginitiatief opgestart. Momenteel hebben wij 21 opvangplaatsen waarvan er 16 effectief ingevuld zijn.
  3. Een verderzetting van bestaande initiatieven zoals de jaarlijkse infobeurs in cc. De Biekorf, het eindejaarsfeest voor onze cliënten en de jaarlijkse opendeurdag in het woonzorgcentrum "Hof Ter Veldeken".
  4. Teneinde de dienstverlening in ons woonzorgcentrum en in onze kinderopvang te evalueren en aan te passen waar nodig zijn wij in verschillende studies, georganiseerd door een universiteit en/of door de hogere overheid, gestapt.  De resultaten van deze studies zijn een hulpmiddel om de kwaliteit van onze dienstverlening op peil te houden en te verbeteren.
  5. Een dossier in volle studiefase is de vernieuwing/nieuwbouw van ons woonzorgcentrum.  Dit dossier dient deze legislatuur een definitieve vorm te krijgen.


Lebbeke - 10000 stappen gemeente

Geplaatst 20 apr. 2016 01:22 door Ann Doran

Heb je zin om Groot-Lebbeke te voet te ontdekken?
WIl je genieten van prachtige wandelingen met onderweg de mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en hapje? Doen dan één van onze 10.000-stappen routes (Lebbeke-centrum, Wieze en Denderbelle).


1-10 of 25